Fysisk aktivitet fremmer børns indlæring. Derfor skal et nyt motorikmøbel gennem fysisk sjov og bevægelse lokke børn til at træne deres motorik og dermed styrke indlæringen.

Et af de krav, der står skrevet i folkeskolereformen, er kravet om 45 minutters daglig aktivitet. Det kan dog være vanskeligt for lærere og pædagoger at finde tid til fysisk aktivitet i et allerede travlt program, og ifølge undersøgelsen Bevægelse i skoledagen 2016 lever kun 60 procent af landets folkeskoler op til kravet. Det er med den viden i baghovedet, at Virklund Sport og arkitektfirmaet Keingart i samarbejde har udviklet et motorikmøbel, der ud fra seks principper integrerer bevægelse og aktivitet på arealer, hvor potentialet for fysisk aktivitet og dermed øget indlæring er uudnyttet.

 Ideen med det nye motorikmøbel er, at det kan installeres i områder, hvor det ikke nødvendigvis er oplagt at være fysisk aktiv. Et godt eksempel er gangarealer. Her kan motorikmøblet integreres og invitere børnene til at udfordre deres motorik, bevæge sig og være sociale. Vi håber at hjælpe skoler, kommuner og andre institutioner til at se nye muligheder for at skabe mere aktivitet blandt 3-12-årige, siger Johannes Madsen, salgschef hos Virklund Sport.

Forbedrer børns hjerne

Flere muligheder for at styrke børns motorik kan ifølge Mathilde Sederberg, der er lektor og cand.scient. i idræt og psykologi ved professionshøjskolen UCC i København, have flere positive virkninger:

 Udover de åbenlyse fysiologiske fordele er der også en række sociale, psykologiske og kognitive gevinster. Jo mere børnene udfordres motorisk, jo flere nye hjerneforbindelser og nerveceller danner de. I takt med at de får styr på egen krop og mestrer deres motorik, finder de ro til at være mere koncentrerede i timerne, men også mod til at indgå i nye sociale fællesskaber, forklarer Mathilde Sederberg.

Seks grundprincipper

Det nye motorikmøbel er udviklet ud fra seks grundprincipper. Resultatet er et møbel, der er modulerbart, socialt, sikkert, intuitivt, let tilgængeligt og foranderligt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at møblet er opbygget af individuelle moduler, som man kan sidde på, kravle ind i og op ad, hænge på hovedet i og herefter skille ad og sammensætte på ny. Principperne om at gøre aktiviteten inkluderende, intuitiv og lettilgængelig er særligt vigtige, forklarer Mathilde Sederberg.

– Fysisk aktivitet og bevægelse kan være ekskluderende, hvis der ikke ligger nogen tanke bag. Derfor er det vigtigt, at alle børn kan indgå med deres forskellige vilkår i aktiviteten. Det skaber den største mulighed for, at alle børn får gavn af de positive følgevirkninger af en forbedret motorik. Samtidig skaber det grobund for sociale fællesskaber og en oplevelse af mestring, hvis alle har mod på at gå ind i aktiviteten med visheden om, at det ikke nødvendigvis handler om at være størst eller stærkest, siger Mathilde Sederberg.

Comments are closed.