Vision:
Huset er et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og forsamlingsvirksomhed samt socialt samvær.
HUSET er en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt åbent samspil med kulturmiljøet og HUSETS brugergrupperinger bidrager til skabelsen af et varigt og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til Aalborgs borgere.

Mission:
Husets servicetilbud til alle
• Kunst – og kulturformidling
• Cafefunktion
• Værkstedsfaciliteter
• Mødelokaler/lokaleudlån/leje
Kunst- og kulturformidling

Huset er et af Aalborgs 4 rytmiske spillesteder. Husets spillested har særligt fokus på Jazz, folke- og verdensmusik samt på den mere alternative undergrundsmusik i vækstlaget. (klub Husfred). Huset gør en særlig aktiv indsats for up-comming miljøer indenfor diverse genrer, ligesom det stiller scener til rådighed for amatører og andre glade kulturformidlere gennem aktiviteter som Musik-LyrikCafé, Åben Scene, Åbne prøver m.m.
Husets stiller også hjælp og ressourcer til rådighed målrettet brugergrupper, musikforeninger og andre, der ønsker at benytte en af Husets 3 scener. 
Huset arrangerer sommerunderholdning i gården i form af Kortræf, Torsdagstræf, Øvrige udendørskoncerter, Aktiv Sommer for skoleelever fra Aalborg kommune samt Kunsthåndværkermarked.
Husets Galleri vil fra august 2011 igen have en fast åbningstid, så udstillingerne er tilgængelige for publikum.
Ud over gallerivirksomhed er Huset tovholder for Pecha Kucha Nights i Aalborg. – En kulturformidlingsform, hvor 10 kunstnere i løbet af en aften får lov at præsentere 20 værker i 20 sekunder. Se yderligere her på hjemmesiden under Husets program.
Øvrige arrangementer som foredrag, forestillinger m.m. etableres som oftest i samarbejde med øvrige kulturudbydere.

Caféfunktion

Caféen er Husets hjerte. Her mødes man før eller efter et arrangement over en kop kaffe, en øl eller lidt godt til ganen. Husets Café er fra 2010 omlagt til vegetarcafe med frisklavet buffet både til frokost og aften.
Husets køkken leverer også alt forplejning i forbindelse med arrangementer i Huset, idet der ikke må medbringes mad i Huset.
Cafescenen har omkring 70 arrangementer årligt – nogle med fri entre- andre med entre som ved øvrige koncerter og arrangementer.

Husets værksteder

Huset stiller både medieværksted og diverse kreative værksteder til gratis disposition for interesserede brugere. Man betaler for de materialer man anvender. Ligesom brændinger af diverse materialer betales.
Der er enkelte aktiviteter, der kræver forhåndstilmelding, men i princippet er værksstederne åbne for besøg direkte fra gaden. Huset tilbyder ikke decideret undervisning, men laver relevante workshops i brug af redskaber, materialer, programmer og værkstedsfaciliteter m.m.
Huset råder over 2 øvelokaler, som kan lejes af musikgrupper, der ikke spiller hård rock/heavy metal o.l. som vil forhindre brug af de øvrige lokaler i bygningen.

Lokaleudlån/-Leje
Huset stiller lokaler gratis til rådighed for etablerede almennyttige foreninger og interesseorganisationer fra Aalborg kommune indenfor Husets almindelige åbningstid. Lokalerne kan ikke låner/lejes til regelmæssig brug indenfor sport, gymnastik, fittnes eller dans.
Lokaler kan lejes af private firmaer o.l. til kurser, foredrag, heldagsarrangementer m.m. Her gælder det også at al forplejning skal købes i Huset.
Strategi:
HUSET faciliterer brugernes kreative selvudfoldelse og yder i den forbindelse rådgivning og vejledning.
HUSETs fysiske rammer skal være fleksible og kunne tilpasse sig brugernes nye behov samt være tilgængelige i videst muligt omfang for alle brugere. Der er handicapindgange fra fortovsniveau i begge fløje. Der er nu handicaptoiletter i begge værstedsfløje / v. cafeen samt lift til café og medieværksted.
Nærmere strategi og handleplan for de enkelte kerneområder beskrives i HUSETs Handleplan som ligger i forlængelse af HUSETs kontrakt med Aalborg kommune.
Hvem:
Fra HUSETs vedtægter:
”HUSET er en selvejende institution med en overordnet ledelse der forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har de kompetencer, som må anses for nødvendige til sikring af udvikling og optimal ledelse af HUSET. 2 medlemmer udpeges af Aalborg byråd, 1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i HUSET, 2 medlemmer udpeges af skole- og kulturudvalget efter indstilling fra den siddende bestyrelse.”
HUSET er ikke lovreguleret, men får støtte fra Kunstrådet til den rytmiske spillesteds-funktion.
Huset og Aalborg kommune har netop indgået fornyet 4-årig udviklingsaftale som gælder for perioden 2011-2014. Husets nye bestyrelse konstitueres i løbet af foråret 2011.
Fordele for byen:
HUSET har gennem de godt 30 år, det har eksisteret som kulturhus udviklet sig til det nærmeste Aalborg kommer et kulturhus for hele befolkningen. Med dets særlige stemning er HUSET et stort aktiv for byen og dens borgere. Værkstederne tilbyder faciliteter som skal tilfredsstille mange interesseområder og behov. Gårdhaven byder på musikarrangementer, festivals, kunsthåndværkermarked, modeshows og andre initiativer som skulle give alle indbyggere lyst og mulighed for at nyde et at byens smukkeste rum. Husets café tilbyder hjemmelavede produkter af gode råvarer til rimelige priser. Cafeen tilbyder vegetarbuffet både til frokost og aften. Der er mulighed for tilkøb af kød til aftenbuffet. Spillestedsfunktionen tilbyder koncerter for et smallere publikum – og supplerer dermed byens øvrige 3 spillesteder.Mødelokaliteterne står gratis til rådighed for foreninger og interessegrupper.Endelig har HUSET ved dets aktive medvirken ved store begivenheder som Cutty Sark Tall Ships Race og Ungdomslegene været en aktiv medspiller for Aalborg kommune gennem årene.

Kontakt:
HUSET
Hasserisgade 10
9000 Aalborg
96338100

Hjemmeside: www.huset.dk
E-mail:

Åbningstider
Mødelokaler, øvelokaler og Galleri:
Mandag – fredag kl. 12 – 22
Søndag kl. 11 – 16

Værksteder:
Mandag kl. 10 – 18,
Tirsdag – torsdag kl. 12 – 20.30.
Fredage lukket

Husets Café:
Mandag – torsdag kl. 12.30 – 22.30
Fredag kl. 12.30 – 21.00
Søndag kl. 11 – 16

Informationen, lokalebestilling og billetforsalg:
Mandag – fredag kl. 12 – 17