LøkkeFondens DrengeAkademi har hjulpet mange fagligt udfordrede drenge til at rykke sig langt – både fagligt, socialt og personligt. Nu bliver konceptet bag LøkkeFondens unikke, danske læringsmetoder afprøvet i det fattige, vestafrikanske land Togo.

 

Herhjemme er unge mennesker sprunget flere læringsår frem takket være DrengeAkademiets læringsmetoder. Nu rykker konceptet til Togo i et nytænkende samarbejde mellem udviklingsorganisationen BØRNEfonden og konsulentfirmaet Implement Consulting Group, som har været med til at eksekvere LøkkeFondens DrengeAkademi i Danmark igennem en årrække.
”Samarbejdet er for os et forsøg på at videregive nogle koncepter og metoder, som har været centrale elementer i accelereret læring af unge i Danmark. Nu håber vi at kunne højne uddannelsesniveauet i Togo og motivere flere unge til at gennemføre en teknisk uddannelse,” siger Bent Kock Nielsen, der er partner i Implement.

Fagskolelærere på skolebænken

Sammen med BØRNEfonden har Implement netop været i Togo for at uddanne lærere, skoleledere og pædagogiske vejledere på seks fagskoler i såkaldt ’accelereret læring’ – pædagogiske metoder, der gør eleverne i stand til at lære hurtigere.
”I Togo er der et kæmpestort behov for at opgradere de fagtekniske uddannelser. Mange unge dropper ud, fordi lærerne ikke har de pædagogiske kompetencer, der skal til for at fastholde dem. Det gælder om at gøre undervisningen på fagskolerne så god, at de unge ønsker at blive og færdiggøre deres uddannelse,” siger Bolette Christensen og henviser til, at de mange arbejdsløse unge er en af Afrikas største udfordringer.

På rejsen til Togo har Implement givet lærerne redskaber til selv at kunne undervise efter nye pædagogiske metoder baseret på accelereret læring. Årsagen til, at det netop er lærere i håndværksfag, der er blevet undervist, er klar:
”Når vi i Togo underviser lærere – og ikke elever som herhjemme – skyldes det, at vi på denne måde når ud til langt flere unge, end vi selv ville kunne undervise. Vi håber på, at disse undervisningsmetoder på længere sigt vil blive bredt ud til alle lærerseminarier i Togo. På den måde vil alle landets fagskoleelever få bedre undervisning og gavn af de nye undervisningsmetoder,” lyder det fra Bent Kock Nielsen, partner i Implement.

Et unikt partnerskab

FN’s Verdensmål nr. 17 – målet for Partnerskaber – er afgørende for at nå de øvrige Verdensmål. Og netop projektet i Togo sker i et unikt partnerskab på tværs af sektorer. Udover BØRNEfonden og Implement er også Danmarks Pædagogiske Universitet med – samt Togos største universitet og landets Undervisningsministerium.
Vi bidrager med hver vores kompetencer og viden: Mens Implement underviser i læringsmetoderne, bidrager BØRNEfonden med den viden om Togos skolesystem og unges forhold i landet, som vi har opbygget efter at have arbejdet i årtier i Afrika. Universitetet har en vigtig rolle, da det har ansvaret for læreruddannelser, mens Undervisningsministeriet har taget imod invitationen til at være med i partnerskabet, da de netop har sat fokus på at opgradere de fagtekniske uddannelser for unge med en ny national strategi. Forskere fra DPU følger projektet og måler resultaterne.

”Et partnerskab som dette skaber en enestående mulighed for at forandre. Med opbakning fra undervisningsministeren i Togo og samarbejdet med BØRNEfonden, der længe har opereret i landet, kan vi sammen skabe holdbare interventioner,” siger partner i Implement Bent Kock Nielsen. Også BØRNEfondens CEO ser store muligheder i partnerskabet:
”Jeg er utrolig glad for, at vi har alle relevante aktører med i dette partnerskab. Det sikrer projektets levedygtighed, at vi både har danske og lokale aktører med ombord. Samarbejdet mellem disse fem parter er en unik mulighed for at støtte op om verdensmålene for uddannelse, ligestilling, jobskabelse og partnerskaber og ad den vej integrere kompetencer, viden og erfaringer, der sammen kan skabe synlige fremskridt. Det er et samarbejde, der forbinder verden og mennesker, og som kan skabe langsigtet og bæredygtig udvikling,” siger Bolette Christensen.

Comments are closed.