Claes Bang | Lykken er livet i en kuffert

Det lå ikke umiddelbart lige for, at han skulle være skuespiller. Men…